El Consell d'Europa aprova els avenços d'Andorra contra la violència masclista

El grup d’experts del Consell d’Europa sobre la preve

El grup d’experts del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (GREVIO) valora positivament les mesures adoptades i els avenços aconseguits per Andorra a l'hora d'aplicar el Conveni d'Istanbul. El text insta els estats a desenvolupar mesures legislatives i preventives per combatre aquests tipus de violència, i també a treballar per atendre a les víctimes de forma integral.

Després d’examinar la informació proporcionada pel Principat el 2023, el GREVIO en destaca la creació de la llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, l’augment de recursos financers per a les associacions i empreses que realitzen projectes d’igualtat o violència de gènere, la creació d’un pla integral per prevenir la victimització secundària i l’existència de serveis especialitzats per atendre els diferents tipus de violència de gènere, com la sexual.

En el mateix informe, el grup d’experts del Consell d’Europa aconsella el Govern que treballi de forma transversal i coordinada per optimitzar els resultats i també l'aconsella perquè els serveis de policia, judicials i de salut ampliïn la recopilació sistemàtica de dades. El Govern ha anunciat que "actualment s’està treballant perquè aquestes dues mesures puguin ser una realitat, d’acord amb les obligacions establertes a la llei esmentada". 

En canvi, el grup d’experts no ha fet cap comentari sobre la reserva d’Andorra a l’article del Conveni d’Istanbul relatiu a la subsidiarietat de l’Estat que preveu l’establiment de mecanismes d’indemnització o de compensació per part d’aquest a les dones víctimes de violència. Amb tot, l'executiu afirma que "es treballa per poder adaptar el marc legislatiu i permetre l’aixecament de la reserva."

Informa: Redacció
Imatge: Arxiu

Comparteix:

Jean-Paul Cuberes inaugura l'espai Vitrina Artística del Museu Thyssen La facturació per importacions de tabac es dispara un 210%