Què has de saber de la reforma laboral

www.andorradifusio.ad

El nou codi de relacions laborals suposarà canvis per als treballadors en alguns aspectes clau, com ara les baixes de maternitat o el cobrament de les hores extraordinàries. També per a aquells que siguin acomiadats, que cobraran menys que amb la regulació anterior. El Consell General ha donat llum verd, a més, a la llei d'acció sindical i patronal. L'objectiu és impulsar una cultura sindical que té dificultats per tirar endavant.

Les lleis aprovades pel Consell General suposaran un canvi important a partir de l'1 de febrer.

El nou codi de relacions laborals abarateix l'acomiadament improcedent i manté el no causal amb una indemnització de 25 dies per any treballat.

El preavís d'un acomiadament també s'escurça. Passa de 90 a 30 dies. En cas de baixa voluntària s'haurà d'avisar amb 15 dies d'antelació.

El període de prova s'allarga a dos mesos. La llei elimina el decalatge en el preu de les hores extra i les unifica al 40% amb un límit de 12 hores setmanals.

Es flexibilitza la contractació amb una ampliació dels contractes. En destaquen dos de nous: el de relleu o successió per substitució a treballadors que es jubilen i el de continuïtat de la vida laboral, que permet seguir treballant als més grans de 65 anys.

D'altra banda, desapareix el contracte verbal.

Pel que fa als menors entre 15 i 18 anys podran treballar 8 hores.

Un fet destacable de la nova llei és l'ampliació de la baixa de maternitat a 20 setmanes i la de paternitat, a un mes. També es crea un permís no retribuït per cuidar fills malalts.  

Es regula l'acció sindical i patronal

El Consell General també ha donat llum verd a la llei d'acció sindical i patronal, una llei que regula la representació dels treballadors en les empreses i les eleccions per designar delegats i crear comitès d'empresa i fomentar la negociació col·lectiva.

La llei també crea el consell econòmic i social. Un dels punts destacats és l'eliminació de la doble representativitat, és a dir, es passa de poder tenir un delegat sindical i un de personal a tenir-ne només de general.

Pots consultar la Proposició de llei aquí.

Informa Ana Alamán

Comparteix: