ATV En Directe

Obrir en una altra finestra

Canal web: la programació alternativa d'Andorra Difusió

Obrir en una altra finestra

L'UdA prepara una càpsula del temps perquè s'obri el 2088 pel seu centenari

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert un proce´s particip

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert un proce´s participatiu per decidir el contingut d’una “ca`psula del temps”, una iniciativa que te´ l’objectiu de donar a cone`ixer com era la universitat i el pai´s l’any 2018 a les generacions futures. El projecte consisteix a dipositar documents i objectes representatius del present de la institucio´ i dels seus 30 anys d’histo`ria en un recipient que se segellara` i es conservara` amb les instruccions que no es torni a obrir fins a l’octubre de l’any 2088, coincidint amb el centenari de l’UdA, d’aqui´ a 70 anys.

Amb motiu del seu 30e` aniversari, la Universitat d’Andorra (UdA) ha obert un proce´s participatiu per decidir el contingut d’una “ca`psula del temps”, una iniciativa que te´ l’objectiu de donar a cone`ixer com era la universitat i el pai´s l’any 2018 a les generacions futures. El projecte consisteix a dipositar documents i objectes representatius del present de la institucio´ i dels seus 30 anys d’histo`ria en un recipient que se segellara` i es conservara` amb les instruccions que no es torni a obrir fins a l’octubre de l’any 2088, coincidint amb el centenari de l’UdA, d’aqui´ a 70 anys.

La voluntat del projecte e´s donar a cone`ixer a la comunitat universita`ria de l’any 2088 com era la institucio´ 70 anys enrere i com van ser els seus primers 30 anys. La ca`psula e´s una manera de crear una connexio´ amb el futur, ja que transporta en el temps la realitat actual.

Aquest dijous 8 de novembre s’ha iniciat el peri´ode per seleccionar el material que s’introduira` en la ca`psula. Una part dels objectes els escollira` la comunitat universita`ria, pero` tambe´ s’ha volgut obrir el proce´s al pu´blic en general. Aixi´, fins al pro`xim 17 de desembre, tothom qui ho desitgi pot fer arribar les seves propostes sobre el que creu que hauria de contenir la ca`psula del temps a trave´s del correu electro`nic capsula@uda.ad.

Una comissio´ sera` l’encarregada d’escollir les idees me´s originals i atractives. La seleccio´ es fara` tenint en compte que l’espai del recipient e´s limitat i que els materials han de ser perdurables en el temps. A banda de documents fi´sics, la ca`psula tambe´ contindra` tota la informacio´ en suport digital. Les millors propostes que arribin de part de la ciutadania seran premiades.

El contingut de la ca`psula es fara` pu´blic a la primavera del 2019 en un acte que servira` per segellar el recipient i dipositar-lo en el lloc escollit per garantir-ne la perdurabilitat. L’acte posara` el punt final a la celebracio´ del 30e` aniversari de l’ensenyament superior a Andorra.

Informa/foto: Agència ANA

Comparteix: