ATV En Directe

Obrir en una altra finestra

Canal web: la programació alternativa d'Andorra Difusió

Obrir en una altra finestra

Ubach insisteix en la necessitat de mesures concretes per garantir un desenvolupament sostenible a la reunió d'exteriors de l'OSCE

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha subratllat la

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha subratllat la importa`ncia del dia`leg i la responsabilitat perque` el multilateralisme sigui eficac¸ i inclusiu i ha posat en relleu la importa`ncia d'alinear els treballs de l'organisme a l'Agenda 2030 per poder abordar millor els reptes que afecten les nostres societats. Ubach ha insistit en la necessitat d'impulsar accions concretes a escala local i global per garantir un desenvolupament sostenible i inclusiu en benefici de tots. La ministra ha intervingut en la 25a sessio´ del consell de ministres d'Afers Exteriors dels estats participants de l'Organitzacio´ per la seguretat i cooperacio´ a Europa (OSCE) que te´ lloc aquest dijous i divendres a la ciutat italiana de Mila`.

La ministra d''Afers Exteriors, Maria Ubach, ha subratllat la importa`ncia del dia`leg i la responsabilitat perque` el multilateralisme sigui eficac¸ i inclusiu i ha posat en relleu la importa`ncia d'alinear els treballs de l'organisme a l'Agenda 2030 per poder abordar millor els reptes que afecten les nostres societats. Ubach ha insistit en la necessitat d'impulsar accions concretes a escala local i global per garantir un desenvolupament sostenible i inclusiu en benefici de tots. La ministra ha intervingut en la 25a sessio´ del consell de ministres d'Afers Exteriors dels estats participants de l'Organitzacio´ per la seguretat i cooperacio´ a Europa (OSCE) que te´ lloc aquest dijous i divendres a la ciutat italiana de Mila`.

En aquest context, la ministra Ubach ha subratllat que l'educacio´ e´s una eina fonamental per a la prevencio´ de conflictes, promocio´ de la tolera`ncia i el foment de la cohesio´ social i ha exposat les activitats a Andorra relatives a l'educacio´ per la ciutadania democra`tica, els drets humans, aixi´ com pel respecte i proteccio´ del medi ambient. Aqui´, es destaca la importa`ncia de desenvolupar poli´tiques per la participacio´ dels joves tan dins dels organismes internacionals com en l'a`mbit nacional. D'igual manera, s'apel·la per avanc¸ar en poli´tiques i iniciatives encaminades a fer efectiva la igualtat de ge`nere i erradicar la viole`ncia contra les dones.

La titular d'Exteriors tambe´ s'ha referit a la dimensio´ econo`mica i mediambiental, i com Andorra esta` promovent el desenvolupament del capital huma` i la digitalitzacio´. En aquest sentit, Ubach ha manifestat el convenciment que te´ el Govern en el fet que la innovacio´ e´s clau per al desenvolupament sostenible i que per aquest motiu sera` la prioritat tema`tica en la Cimera Iberoamericana que acull Andorra el 2020.

El consell de ministres e´s l?o`rgan decisori de l'OSCE, es reuneix anualment i ofereix l'oportunitat als ministres de revisar i avaluar les activitats en curs de l'organisme per garantir la seguretat col·lectiva des del vessant politicomilitar, humana i econo`mica i medi ambiental.

Ita`lia ostenta actualment la preside`ncia en exercici de l'OSCE i ha liderat els treballs al llarg del 2018 posant e`mfasi en avanc¸ar en la solucio´ poli´tica i paci´fica dels conflictes a l'a`rea OSCE, en particular a Ucrai¨na on l'organisme te´ desplegada una missio´ especial d'observacio´ a l'est del pai´s. Tambe´, en les a`rees relatives a promoure la igualtat de ge`nere i la tolera`ncia, migracio´, impulsar la digitalitzacio´ i desenvolupament del capital huma`, energia, prevenir i combatre el terrorisme, la corrupcio´, el tra`fic il·li´cit d'e´ssers humans i de be´ns culturals.

Esta` previst que aquest divendres conclogui el consell de ministres amb l'adopcio´ de diversos documents que establiran els directius pels futurs treballs de l'organisme sota el lideratge d'Eslova`quia que ostentara` la preside`ncia en exercici OSCE el 2019.

Trobada amb Liechtenstein, Romania i Geòrgia

En el marc del consell de ministres de l'OSCE, la ministra Ubach ha mantingut diverses trobades bilaterals; entre altres, amb la ministra d'Afers Exteriors, Justi´cia i Cultura de Liechtenstein, Aurelia Frick, i amb la viceministra per Afers Exteriors de Sui¨ssa, Pascale Baeriswyl, amb les quals ha tractat aspectes d'intere`s comu´.

Ubach tambe´ s'ha trobat amb el secretari d'Estat d'Afers Exteriors de Romania, Danut Neculsescu, amb el qual ha fet el punt en les actuals negociacions per un acord d'associacio´ entre Andorra i la Unio´ Europea. Romania ostentara` la preside`ncia del Consell europeu en el primer semestre del 2019.

En la reunio´ mantinguda amb el ministre d'Afers Exteriors de Geo`rgia, David Zalkaliani, s'han intercanviat experie`ncies relatives als acords d'associacio´ amb la Unio´ Europea i s'han examinat vies per aprofundir les relacions bilaterals, en particular en mate`ria de turisme.

Informa: Agència ANA
Foto: SFG

Comparteix: