Canal web: la programació alternativa d'Andorra Difusió

Obrir en una altra finestra

ATV En Directe

Obrir en una altra finestra

La corresponsabilitat: Coherència educativa entre escola i família

La corresponsabilitat: Coherència educativa entre escola i família

Comença un nou curs ple de propòsits i novetats. Alumnes que deixen endarrere l’escola bressol per començar maternal, alumnes que inicien la primera ensenyança o d’altres que enceten  segona ensenyança amb nervis i il·lusió. Pares i mares amb el neguit, i a vegades amb un sobreesforç, d’interioritzar que tot sortirà bé i assumir que també han de fer el canvi d’etapa amb els seus fills. 

Mestres i professors destinats a noves escoles i instituts; nous caps d’estudi... Sens dubte el setembre comença amb capgirells per a tothom. El que no canvia és l’objectiu comú de l’escola i la família: l'èxit educatiu de l’alumnat. Per aconseguir-ho i contribuir al seu desenvolupament personal, cal reforçar el vincle de confiança entre la família i els docents que sovint s’esquinça. Ara que torna a començar el curs, hem de tenir ben clar quina és la corresponsabilitat que ens toca com a docents i la que tenim com a família. La confiança defineix un marc càlid per a l'educació dels nostres infants.

Però tenir confiança no significa delegar responsabilitats. L’escola té unes funcions i la família unes altres. Diferents però complementàries. El seguiment i l'acompanyament escolar a casa han de servir perquè els vostres fills assoleixin de manera autònoma i responsable els objectius escolars. La coordinació entre la família i l'escola és del tot necessària per mantenir una coherència educativa entre el que els vostres fills fan al centre i el que feu a casa. Aquest procés l'heu d'anar adaptant a les edats i a les necessitats de cada moment. A més, si coneixeu les intel·ligències i les competències més desenvolupades del vostre fill, el podreu acompanyar i orientar al llarg de tot el seu procés educatiu i donar-li una educació completa. En aquest article us en faig una pinzellada d’algunes d’elles:

Corresponsabilitat en l’etapa dels 0-6 anys (Escoles Bressol i Maternal)

L’etapa del 0-3 va destinada a que l’infant aconsegueixi cada vegada més autonomia personal en les seves activitats diàries: aprendre a caminar, parlar i adquirir hàbits de menjar i dormir. És molt important que hi hagi coherència entre els hàbits i rutines que els ensenyeu a casa i les que els puguin ensenyar a les escoles bressol, amb la finalitat de compartir criteris i pautes que afavoreixin els seus aprenentatges. Per altra banda, dels 3 als 6 anys el treball d'hàbits i rutines es combina amb l'aprenentatge d'alguns continguts amb valors i normes de convivència. En aquest sentit, és bo que conegueu allò que es fa a l'escola i com reforçar des de casa els plantejaments que es proposa.

És convenient que:

  • Parleu amb l'escola per actuar de forma coordinada i coherent respecte de com potenciar i consolidar els aprenentatges escolars per treballar conjuntament els hàbits d'alimentació, la son, la higiene, l'autonomia personal i la relació amb els altres i valoreu, amb demostracions d'afecte, l'esforç i el progrés que fan els vostres fills en els seus aprenentatges quotidians.
  • Ensenyeu-los a marcar-se petits objectius respecte dels hàbits i rutines treballades a classe, com escriure el seu nom, classificar i endreçar els estris i objectes, identificar colors, posar-se i treure's la jaqueta, cordar-se les sabates o rentar-se les mans. Cal que els acompanyeu perquè ho aconsegueixin.
  • Reforceu els nous aprenentatges que fan a l'escola (colors, lletres, nombres, lectoescriptura de paraules...) amb activitats lúdiques relacionades amb el dia a dia. Reforceu les activitats diàries a casa, interesseu-vos pel que aprenen, els temes que treballen, les sortides que fan, les dificultats que puguin tenir, per les seves relacions amb els companys de classe, mestres i monitors de menjador. A més, parleu amb els vostres fills sobre la importància de posar atenció en allò que explica el mestre, així li doneu valor i reforceu el respecte i l'autoritat que li és pròpia.

Corresponsabilitat en l’etapa dels 6-12 anys (Primera Ensenyança)

En aquesta etapa tenen més obligacions i responsabilitats derivades de l'escola: estudi, deures, projectes. És necessari que al començament els ajudeu a marcar rutines, hàbits i horaris d'estudi. Convé també que els ensenyeu a planificar-se les tasques i valorar la necessitat de treballar en un lloc adequat, sense soroll. Cal que notin el vostre interès i com aprecieu tot el que fan. Un bon acompanyament per part vostra suposa que us assegureu que fan els deures, però al mateix temps que reforceu els continguts escolars amb activitats diàries. És molt important també que us mantingueu en contacte i col·laboreu amb el centre, i en concret amb el tutor mitjançant l'agenda de comunicació, que participeu en reunions de classe, entrevistes i altres actes escolars. No només l'intercanvi d'informacions amb el centre ajuda les famílies a fer un millor seguiment del procés escolar dels fills, també el fet de posar-se d'acord i compartir criteris i pautes dóna una continuïtat i coherència educativa que afavoriran l'èxit escolar. En general, per fer un seguiment escolar adequat és convenient que:

Mantingueu una bona comunicació i coordinació amb l'escola per treballar, conjuntament, l'adquisició d'hàbits d'estudi per potenciar i consolidar els aprenentatges. Establiu normes adequades perquè compleixin les seves responsabilitats escolars (fer els deures, llegir, estudiar...) i exigiu-ne el compliment.

Com a maternal, cal que us interesseu pel que aprenen a l'escola, per quins treballs estan fent, les sortides que tenen, els exàmens previstos, els resultats que estan obtenint, les dificultats amb què es troben i us interesseu per les seves relacions amb els companys de classe, mestres i monitors de menjador. Parleu-los, a més, sobre la importància de posar atenció en allò que explica el mestre, així li doneu valor i reforceu el respecte i l'autoritat que li és pròpia.

Corresponsabilitat en l’etapa dels 12-16 anys (Segona Ensenyança)

En aquesta etapa en què els fills són més autònoms i responsables, l'acompanyament a casa continua sent molt important, encara que se'ls ha de demostrar confiança perquè s'organitzin sols. Els hàbits d'estudi que han iniciat a  primera ensenyança es consoliden i la família ha d'afavorir les condicions perquè tinguin un bon ambient de treball que els ajudi a estudiar una mica cada dia, encara que diguin que no tenen deures. A partir dels 15-16 anys, han de començar a marcar-se els seus propis objectius i preveure com planificar-se per assolir-los. És molt important també que col·laboreu amb el centre i mantingueu el contacte amb el tutor, que participeu en reunions de classe, entrevistes i altres actes escolars. El fet de posar-se d'acord i compartir criteris i compromisos dóna una continuïtat i coherència educativa.

Cal que:

  • Mantingueu una bona comunicació i coordinació amb el centre educatiu per treballar conjuntament  els hàbits d'estudi, potenciar i consolidar els aprenentatges i l'orientació acadèmica. Interesseu-vos pel que aprenen a l'institut, els resultats que estan obtenint, les dificultats amb què es troben i per les seves relacions amb els companys de classe i professors.
  • Establiu normes adequades perquè compleixin les seves responsabilitats escolars (fer els deures, llegir, estudiar...) i exigiu-ne el compliment. Valoreu, amb afecte i reflexions positives, l'esforç, la constància, la dedicació i el progrés escolar dels vostres fills.
  • Feu-los reflexionar sobre la importància d'aprendre, com un element bàsic en tots els àmbits de la vida, i la necessitat que escoltin les explicacions i mostrin una actitud positiva i respectuosa. Com a totes les etapes, parleu-los sobre la importància de posar atenció en allò que explica el professor, així li doneu valor i reforceu el respecte i l'autoritat que li és pròpia.

Per a concloure, recordeu:

La família i l’escola tenen responsabilitats compartides. Cal assumir, cada part, la seva competència. Relacionem-nos-hi sense prejudicis ni exigències. Cal fer-ho per valorar la visió complementària i professional que té l’escola de l’alumnat.

Defugim els circuits paral·lels de comunicació. Els grups de whatsapp de les famílies no és la millor eina comunicativa amb l’escola i pot arribar a ser molt destructiva. Comuniquem-nos-hi, obertament, sense problemes. Hem de tenir en compte que el rol dels vostres fills i filles és diferent a casa que a l'escola. Cal, a més, mostrar una mirada oberta, global i respectuosa cap a la feina del personal de la vostra escola.

La connexió entre famílies i docents és important al llarg de tot el curs i és bo aprofitar les ocasions com les entrades i sortides, reunions, entrevistes, jornades o celebracions per mantenir el contacte i intercanviar les informacions pertinents per al seguiment escolar. Amb respecte i amb bona comunicació positiva. Tot això per no oblidar els nostres objectius compartits: educar en l’èxit educatiu dels vostres fills i filles.

Recordeu que estem per ajudar-vos en el què necessiteu però tenim, tots i totes, una corresponsabilitat educativa compartida. Bon inici de curs a tothom!

Un article de Carles Perea, educador social, mestre i psicopedagog.

Comparteix: