Canal web: la programació alternativa d'Andorra Difusió

Obrir en una altra finestra

ATV En Directe

Obrir en una altra finestra

L'UdA prepara una càpsula del temps perquè s'obri el 2088 pel seu centenari

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert un proce´s particip

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert un proce´s participatiu per decidir el contingut d’una “ca`psula del temps”, una iniciativa que te´ l’objectiu de donar a cone`ixer com era la universitat i el pai´s l’any 2018 a les generacions futures. El projecte consisteix a dipositar documents i objectes representatius del present de la institucio´ i dels seus 30 anys d’histo`ria en un recipient que se segellara` i es conservara` amb les instruccions que no es torni a obrir fins a l’octubre de l’any 2088, coincidint amb el centenari de l’UdA, d’aqui´ a 70 anys.

Amb motiu del seu 30e` aniversari, la Universitat d’Andorra (UdA) ha obert un proce´s participatiu per decidir el contingut d’una “ca`psula del temps”, una iniciativa que te´ l’objectiu de donar a cone`ixer com era la universitat i el pai´s l’any 2018 a les generacions futures. El projecte consisteix a dipositar documents i objectes representatius del present de la institucio´ i dels seus 30 anys d’histo`ria en un recipient que se segellara` i es conservara` amb les instruccions que no es torni a obrir fins a l’octubre de l’any 2088, coincidint amb el centenari de l’UdA, d’aqui´ a 70 anys.

La voluntat del projecte e´s donar a cone`ixer a la comunitat universita`ria de l’any 2088 com era la institucio´ 70 anys enrere i com van ser els seus primers 30 anys. La ca`psula e´s una manera de crear una connexio´ amb el futur, ja que transporta en el temps la realitat actual.

Aquest dijous 8 de novembre s’ha iniciat el peri´ode per seleccionar el material que s’introduira` en la ca`psula. Una part dels objectes els escollira` la comunitat universita`ria, pero` tambe´ s’ha volgut obrir el proce´s al pu´blic en general. Aixi´, fins al pro`xim 17 de desembre, tothom qui ho desitgi pot fer arribar les seves propostes sobre el que creu que hauria de contenir la ca`psula del temps a trave´s del correu electro`nic capsula@uda.ad.

Una comissio´ sera` l’encarregada d’escollir les idees me´s originals i atractives. La seleccio´ es fara` tenint en compte que l’espai del recipient e´s limitat i que els materials han de ser perdurables en el temps. A banda de documents fi´sics, la ca`psula tambe´ contindra` tota la informacio´ en suport digital. Les millors propostes que arribin de part de la ciutadania seran premiades.

El contingut de la ca`psula es fara` pu´blic a la primavera del 2019 en un acte que servira` per segellar el recipient i dipositar-lo en el lloc escollit per garantir-ne la perdurabilitat. L’acte posara` el punt final a la celebracio´ del 30e` aniversari de l’ensenyament superior a Andorra.

Informa/foto: Agència ANA

Comparteix: