L'anàlisi: què és el programa Pisa for Schools en què participa Andorra i per a què serveix

www.andorradifusio.ad

Andorra participa al Pisa for Schools de l’OCDE des dels curs 2017-2018. Es tracta d’un programa similar al PISA però en lloc d’avaluar el nivell dels alumnes d’un país, el que fa és avaluar el nivell dels centres que hi participen per aplicar millores en cadascun.

En aquest cas ho fan les tres escoles de segona ensenyança de l’Escola Andorrana. Les primeres proves es van fer aquell curs però la pandèmia va interrompre les següents.

Amb les dades que es van obtenir en aquella primera avaluació, es va elaborar un pla de millora per a cada centre que no es va poder aplicar per l'arribada de la Covid-19. El segon cicle d’avaluació era previst l’any passat i s’ha acabat fent aquest 2022.

Els alumnes de 15 anys de segona ensenyança de l’Escola Andorrana fa poc que han passat les proves d'aquest segon cicle d’avaluació del Pisa for Schools. Un projecte l'objectiu del qual és que els centres puguin prendre decisions “sobre metodologies, materials, atenció a la diversitat en funció de les necessitats dels seus alumnes, etc”, segons indica Marie Pagès, directora del departament d'Inspecció i Qualitat Educativa.

Es busca millorar la qualitat formativa dels centres i per obtenir conclusions vàlides que serveixin per elaborar plans de millora cal encreuar els resultats dels exàmens que es fan de llengua, ciència i matemàtiques, amb altres dades de context, d’escola, de clima de centre, de nivell de formació de la família.

Pagès explica que el resultat aïllat del que sap un grup d'alumnes no té sentit si no l'encreuem amb "aquest índex socioeconòmic i cultural, que és la seva realitat.”

Per això aquesta segona avaluació ha incorporat la pandèmia com una variable més: “Se’ls va fer preguntes sobre els recursos que van tenir a nivell tecnològic, si els centres i els docents van estar pendents d'ells i els atenien correctament, si tenien bones condicions per treballar a casa, si es van sentir més autònoms o més sols o més tristos".

Aquesta informació, assegura Pagès, serà molt útil per incloure als plans de millora dels nous escenaris que ha deixat la Covid-19.

La previsió és que els resultats d'aquest segon cicle d'avaluació estiguin disponibles l'octubre o el novembre. A partir de llavors s'hauran de preparar accions de millora que s'implementaran a partir del setembre del 2023, perquè al cap de dos anys es faci una tercera avaluació.

Amb tot, en general els resultats que s'obtenen indiquen que la majoria d’alumnes es troben en un nivell mitjà i una minoria en nivells excel·lents i baixos. L’objectiu és aconseguir un bon equilibri entre el rendiment escolar i el seu benestar.

Tot plegat depèn de múltiples factors que impacten en el rendiment acadèmic i que cal detectar per incidir-hi. Destaquen l'absentisme i l'assetjament escolars, el model de treball que s'aplica al centre i els hàbits de lectura.

Aquest darrer punt és important perquè és una de les portes d'entrada al coneixement i la directora del departament d'Inspecció i Qualitat Educativa apunta que han detectat que "de mica en mica la tipologia de textos que consulten els alumnes es van reduint, és a dir, que tenen tendència a buscar missatges més curts i molt visuals". De fet, assegura que són pocs els joves que accepten agafar un llibre de 500 pàgines i llegir-lo. Diu que amb els anys "aquest hàbit lector ha anat baixat i no només a Andorra".

I això té un impacte important. Per aquest motiu s'estan impulsant iniciatives com la primera jornada d’intercanvi d’experiències educatives per al foment de la lectura. Docents dels tres sistemes educatius van compartir la setmana passada exemples d'activitats i propostes que fan en els seus centres.

El programa Pisa for Schools també preveu que aquest tipus d’intercanvis es puguin fer amb centres d’altres països.

Informa: Ester Pons

Comparteix:

Les jornades de la SAC restituiran la memòria del bisbe Simeó de Guinda Ja no serà obligatori acreditar la vacunació ni haver passat la Covid-19 per obtenir els permisos d'immigració