Prorrogat fins al 2025 l'expedient electrònic a la justícia

Es prorroga fins al 2025 la implementació de l'expedient electròn

Es prorroga fins al 2025 la implementació de l'expedient electrònic a l'administració de justícia. L'objectiu, segons el Govern, és garantir l'operativitat del sistema.

La llei d'accés electrònic a l'administració de justícia havia d'entrar en vigor el 20 d'abril, però no ho farà fins al febrer de l'any vinent. Aquesta llei estableix el marc legal per utilitzar la xarxa electrònica de la justícia i els sistemes informàtics de comunicació i gestió processal. La decisió s'ha pres tenint en compte la magnitud del projecte i per poder assolir un funcionament òptim.

Informa: Redacció 

Comparteix:

Unint esforços per l'aigua Repte per modernitzar i humanitzar l'hospital