La comunicació en parella: la importància de ser positiu

La comunicació en parella: la importància de ser positiu

Sovint es diu que un dels principals problemes en les relacions és la comunicació. Però, què vol dir això i com podem saber si hi ha alguna cosa que podríem millorar o ja estem fent allò que ajuda a tenir un bon vincle amb la nostra parella.

-Amor! T’haig d’explicar una cosa que m’ha passat avui!
-Ah, entesos. Has fet la compra?

Al llarg del dia es donen el què anomenem ofertes de comunicació, és quan un dels membres de la parella obre un tema de conversa, tan se val de què es tracti. En funció de l’actitud que mantinguem podem trobar dos tipus de resposta, activa o passiva, envers les iniciatives de diàleg de l’altre. Al mateix temps, podem tenir una reacció positiva o bé negativa a allò que ens està dient. Si combinem aquests elements, trobem que hi ha quatre tipus de comunicació.

Per explicar-los i que quedin clars farem servir el següent exemple: imaginem-nos que a la nostra parella li han ofert un ascens a la feina, arriba a casa i ens ho explica.

  • Si responem: “Encara tindràs més maldecaps, més hores extres i responsabilitats”, estarem responent de forma negativa i activa, ja que no només estarem dient que no té valor, sinó que li estarem trobant pegues. Aquesta resposta frenarà la comunicació i pot fer que l’altra persona no es senti valorada.
  • Si, en canvi, la resposta és: “Ah, està bé”, i tot seguit canviem de tema o seguim fent allò que estàvem fent. Tot i que la resposta sigui positiva, serà passiva. I tot i que és millor que l’anterior, tampoc donarà fruit a una conversa més extensa, ni farà que la relació s’enforteixi.
  • Una altra forma de respondre pot ser canviant directament de tema i ignorant allò que ens ha dit. Aleshores tindrem una resposta negativa i passiva. No ens enfrontem directament, però estem tancant les vies de comunicació i perdent una oportunitat de connectar.
  • Finalment, si el què diem és: “Ostres, que bé, com ha anat? Què t’han dit?”. Al respondre positivament i de forma activa estem donant peu a que l’altre ens expliqui més coses i senti que ens interessa allò que per a ell és important. Això farà que no només ens comuniquem, sinó que compartim una experiència positiva de l’altre.

Evidentment hi ha moments en què, per les circumstàncies, es fa difícil respondre de la millor forma possible. Del que es tracta és d’intentar acostumar-nos a respondre positivament sempre; d’aquesta manera, si ja hem agafat l’hàbit, encara que estiguem cansats o de mal humor, ens sortirà automàticament una resposta més positiva.

Aquestes interaccions en les parelles, quan responem positiva i activament a les ofertes, està demostrat que n’enforteixen el vincle emocional. Segons els estudis, aquelles parelles que només responen 3 de cada 10 vegades d’aquesta forma acaben separant-se.

Un article de Nathalie Garcia Manitz, psicòloga a NGM Psicologia

Comparteix: