BPA informa que obrirà una investigació interna per aclarir els fets

BPA ha informat que obrirà immediatament una investigació interna

BPA ha informat que obrirà immediatament una investigació interna per aclarir aquests fets, corregir els sistemes operatius interns i depurar responsabilitats.

Des del banc s'ha recalcat que col·laboren estretament amb els interventors nomenats per l'INAF i que les investigacions de FINCEN es refereixen exclusivament a les activitats andorranes de BPA i no afecten les filials internacionals. També s'ha explicat que el consell d'administració i els òrgans directius de BPA es mantenen en les seves funcions i estan realitzant les seves activitats financeres amb normalitat. Finalment, s'ha afirmat que les mesures de supervisió de l'INAF no tenen res a veure ni amb la solvència ni amb la liquiditat de l'entitat.

Informa: Pere Moliné Imatge: Sergi Pla

Comparteix: