Canvien les condicions per demanar la pensió de viduïtat

Canvien les condicions per sol·licitar la pensió de viduïtat. Aix

Canvien les condicions per sol·licitar la pensió de viduïtat. Així, amb un any cotitzat a la branca general i a la de jubilació ja es genera el dret a la pensió. 

Les condicions s'han modificat a conseqüència d'una disposició transitòria del pressupost del 2024. Les persones interessades disposen d'un termini d'un any, a comptar des del 27 de febrer, per fer les sol·licituds.

Informa: Redacció

Comparteix:

Potenciar la lluita contra la violència de gènere, un dels objectius de Jelena Pià a l'ONU Els estudiants del Lycée creen un joc de taula